เช็คสั่งจ่ายชื่อบุคคล
 
ตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายรายบุคคลภายในคณะ PDF Print E-mail

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบุคคล ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว
ขอให้ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่
**
งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ
ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
(ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719)
(ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 15.30 น. ปิดพักเที่ยง)
 

งดรับเช็ควันที่ 16-17/8/61 เนื่องจากการเงินไปอบรม) 

หมายเหตุ.....

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ
 

 ลำดับที่

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
****47204985
   
 2 นายมานะ  ลักษมีอรุโณทัย 30,000.00 55288559 
 3 นางสาวเพ็ญพร  เจนการกิจ143,500.00 55288568  
 5 นางสาวเพ็ญพร  เจนการกิจ17,400.00 55288580  
 6 นางวารุณี  โทนทัน4,815.00 55288581  
 7 นางธนาภรณ์  อธิปัญญากุล11,300.00  55288565   
 10 นายธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล52,025.00 55288574  
 10.1 นายธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล 200,000.0055288624  
 10.2  นายธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล 157,084.0055288646  
 10.3 นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา7,534.00 55288647  
 10.2 นายเรวัตร  ธรรมาอภิรมย์29,000.00 55288625  
 11นายกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล213,850.0055288626 
 11.1 นายกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล 7,200.00 55288616 
 11.2 นางสุวรรณา  ประณีตวตกุล23,250.00 55288617  
 12.1 นายอภิชาต  ดะลุณเพธย์ 2,600.0055288615  
 12.2 นางสาวประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์3,600.00 55288618  
 13นายสันติ  แสงเสิศไสว30,000.0055288632 
 16นายสุชิน  ปลีหะจินดา18,900.0055288634 
 17นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์24,780.0055288635 
 18 นางเบญจมาศ  แย้มพลอย1,800.0055288611 
 19 นางสาววนิดา  กมลจินดา14,400.00 55288612  
 20 นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร8,440.00 55288613  
 21 นายบัณฑิต  ชัยวิชญชาติ100,000.00 55288619  
 22 นายธนสิน  ถนอมพงษ์พันธ์17,600.00 55288620  
 23 นายศิวพงศ์  ธีรอำพน289,000.00 55288621  
 24 นายมานะ  ลักษมีอรุโณทัย12,600.00 55288622  
 25 นายสัณหะ  เหมวินช200,000.00 55288623  
 26 นางสาววรดี  จงอัศญากุล20,000.00 55288629  
 27 นางอิสริยา  บุญญะศิริ22,600.00 55288630  
 28 นางสาวฐิติมา  พุฒิทานันท์20,000.00 55288631  
 29 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เจริญชย 350,000.0055288627  
 30 นางสาววุฒิยา  สาหร่ายทอง 115,000.0055288628 
 31 นางเออวดี  เปรมัษเฐียร39,392.00 55288648  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท/ห้าง/ร้าน คลิกที่นี่

 

Last Updated on Wednesday, 10 October 2018 10:27
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday85
mod_vvisit_counterYesterday251
mod_vvisit_counterThis week1247
mod_vvisit_counterLast week1863
mod_vvisit_counterThis month4790
mod_vvisit_counterLast month8071
mod_vvisit_counterSince Jan.2010566141

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.166.130.157
,
Today is: 2018-10-19

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง